De biologische tandarts

link tussen tanden en organen

 

Wat is een biologische tandarts of biotandarts eigenlijk?

Een bio-energetische of biologische tandarts kijkt op een holistische manier naar uw mond en gebit

Uw gebit is namelijk een integraal onderdeel van uw lichaam: uw tanden zijn levend weefsel en zijn via het bloed, lymfesysteem en zenuwstelsel onlosmakelijk verbonden met de rest van uw lichaam en organen. Sterker nog, elke tand of kies in uw gebit heeft een directe relatie met een specifiek orgaan.
Die sterke samenhang betekent dat verstoringen in het gebit vroeg of laat ook leiden tot verstoringen in de rest van uw lichaam. (Bron: http://www.tandartspraktijkmeijer.nl/)

 

Waarin verschilt een bio energetische tandarts van een traditionele tandarts?

  • Een bio-tandarts zal zo weinig mogelijk chemische/giftige stoffen trachten te gebruiken zoals kwik in amalgaamvullingen, fluoride, arseen in wortelkanaalcement of Articaïne in verdovingen
  • Een bio tandarts zal ook gebruik maken van homeopatische middelen
  • Een biologische tandarts bekijkt uw gezondheid als geheel (holistisch) en dus ook de wisselwerking tussen uw tanden en uw organen. Hij/zij  bekijkt hoe specifieke mondproblemen ook klachten kunnen veroorzaken op een andere plaats in uw lichaam.
  • Een bio-energetische tandarts kan ook niet-klassieke behandelmethodes gebruiken zoals neuraaltherapie, stoorveldbehandeling, bio-energetische testmethoden, …

 

Waar vind ik een biologische tandarts?

In België kunt u bio energetische tandartsen opzoeken op deze site

In Nederland vindt u hen hier

 

No Responses