Remgeld tandarts 2016

Remgeld tandarts 2016

 

Wat is remgeld?

Volgens Wikipedia is remgeld “in België de term die in verband met ziektekosten wordt gebruikt om het eigen aandeel van de patiënt aan te duiden”. Het is met andere woorden de som die u zelf moet betalen wanneer u de tussenkomst van het ziekenfonds aftrekt van de totaalfactuur van de tandarts.

 

Het Mondzorgtrajekt

Dit is een nationaal akkoord tussen de bonden van de tandartsen en de ziekenfondsen. In 2015 werd beslist om het zogenaamde Mondzorgtrajekt in te voeren per 1 januari 2016. Concreet betekent het dat patiënten meer zouden betalen (lees: minder zouden terugtrekken van de ziekenkas) voor bepaalde tandartsbehandelingen tenzij ze minstens een keer per jaar bij de tandarts zouden langsgaan. Enerzijds zou dit moeten resulteren in een betere mondgezondheid van de patiënten (meer tandartsbezoeken= minder grote problemen), anderzijds speelt dit ook in het voordeel van de tandartsen omdat zij zo meer regelmatige patiënten op bezoek krijgen.

Omwille van administratieve redenen werd de startdatum van het projekt van 1 januari 2016 uitgesteld naar februari 2016; inmiddels staat de startdatum gepland voor 1 juli 2016.

 

Welke behandelingen vallen onder een verminderd remgeld tandarts?

Wanneer u in het jaar voor 1 juli 2016 geen  tandartsbezoek heeft gehad, dan zal u vanaf die datum meer betalen voor:

  • het vullen van gaatjes
  • radiografieën
  • het trekken van tanden of kiezen
  • tandprothesen of implantaten
  • sommige supplementen

Als u uw tandartsbezoek al een tijdje heeft uitgesteld omdat u vermoedt dat u kosten zal moeten doen (lees: u heeft reeds tandproblemen), dan is het nu het moment om alsnog langs te gaan bij uw tandarts om hogere facturen te vermijden.

 

Echter wanneer uw tanden in orde zijn en u enkel preventief bij de tandarts langskomt, dan heeft het Mondzorgtrajekt geen impakt op uw portemonnaie. Ook voor orthodontie (beugels) en parodonthologie heeft deze maatregel geen impact.

 

Voor wie?

Het Mondzorgtraject geldt voor iedereen die 18 jaar is (kinderen dus niet). Mensen die vandaag een verhoogde terugbetaling krijgen zullen ook andere tarieven krijgen.

 

 

No Responses