De gnatholoog

kaakgewricht

 

 

Een gnatholoog behandelt klachten m.b.t. kauwen. ‘Gnatholoog’ komt van het Griekse woord ‘gnathos’ wat ‘kaak’ betekent. Deze expert houdt zich dan ook vaak bezig met kaakproblemen zoals pijn bij het kauwen, oorsuizen, kaakgewrichtsgeluiden, een beperkte kaakbeweging (je mond iet helemaal open kunnen doen) en pijn in het gezicht. Ook klachten die het gevolg zijn van kauwproblemen zoals slaapapneu of tandenknarsen (bruxisme) worden door hem/haar behandeld.

In Nederland verenigt de NVGPT* deze specialisten onder één dak.

*De Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) is in januari 1997 ontstaan, door een samenvoeging van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie (sinds 1982) en de Nederlandse Vereniging voor Prothetische Tandheelkunde (sinds 1971).